Emo neuvo poikoansa

   Kaikki kannettu näkee,
syntynyt sylin pitää,
emon tuoma tunnustaapi.
Mikä määt on koolle saatto,
kuka tuonut ne tukulle
juomahan yhen pikarin,
yhen kannun katsomahan,
kun yhen emoset lapset,
yhen kantaman kaposen,
yhen peiposen pesemät,
yhen sotkan suorittamat.
   Emo neuvo poikoansa,
vaimo vaivan nähtyönsä,
kun kuki sukimojansa,
itse ilmoin luomiehen:
"Poikuoni, nuorempani,
lapseni, vakahuoni,
jos sie juovut juominkihin,
tapaut mihen tahansa,
juo puoli pikariesi,
anna toisen toinen puoli,
pahemman parempi puoli!
Äsen siusta mies tuleepi,
uros selvä selkiääpi
läpi käymähän käräjät,
jutut julki poikomahan.
Issu puolella sijalla,
niin sinusta mies tuleepi,
annan toisen toinen puoli,
pahemman parempi puoli!"


Arhippa Perttunen