Anna vastaki, Jumala

   Päästä on päiveä parempi,
syöen kaunonen tulee,
hyvä muoto munnotellen,
anna vastaki, Jumala,
toisteki, totinen Luoja,
kyllin syöä, kyllin juoa,
kyllin antoa kylähän!
Anna vastaki, Jumala,
toisteki, totinen Luoja,
neuvo, neitonen, minua,
opasteles orpolapsi!
Ei neiessä neuvojoa,
orvossa opastajoa,
neuvottu itseki neiti,
opastettu orpolapsi.


Arhippa Perttunen